Aşırı Aktif Mesane Sendromu Ve Bağırsak Sağlığı

  • Ali Rıza AkınAli Rıza Akın
  • 28 Ağustos 2023

Aşırı aktif mesane ve interstisyel sistit gibi fonksiyonel mesane bozukluklarının beyin ve bağırsak gibi vücudumuzun diğer birçok yeri ile bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz?

Aşırı aktif mesane idrar aciliyeti, sıklığı ve noktüri (gece idrar yapmak için birden fazla kez uyanma) ile sonuçlanan dengesiz mesane kasılmaları ile karakterize edilen yaygın bir sendromdur. Aşırı aktif mesaneye sahip olan hastalar idrara çıkma dürtüsünü bastırmada güçlük çekerler. Bazı hastalar idrar kaçırma ile karşı karşıya kalabilir. Bu durum tedavi edilmediği durumlarda idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu riski artarak önemli inflamatuar değişikliklere neden olabilir.

Aşırı aktif mesane sendromu erkeklerde de görülebildiği gibi sıklıkla kadınlarda görülür. Metabolik sendrom yaşayan, menopoza girmiş veya pelvik organ sarkması olan kadınlarda ise görülme oranı daha fazladır.

Hasta olan kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen bu hastalık ile mücadelenin en önemli parçasının mikrobiyotanızdan geçtiğini biliyor muydunuz?

Mesane bozukluğu olan hastalarda depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarının sıklıkla hastaya eşlik ettiğini gören uzmanların yaptıkları araştırmalarda beyin ve bağırsak ekseni arasındaki etkileşimin mesanenin aktivitesini değiştirebilecek anahtar bir faktör olabileceği sonucuna varılmıştır.

Mesane ve beyin-bağırsak ekseni arasındaki iletişim, mesane hastalıklarında geçirgenliği, inflamasyonu, enfeksiyöz etiyolojiyi ve disbiyozisi etkileyebilir. Yapılan araştırmalarda irritabl bağırsak sendromu-ibs, inflamatuar bağırsak hastalığı- crohn, ülseratif kolit, uyku bozukluğu, depresyon yaşayan kişilerde aşırı aktif mesane sendromunun birlikte görüldüğü bulunmuş ve bu kişilerin ortak özelliklerinde bağırsak mikrobiyotalarının tahrip olması, bağırsak geçirgenliklerinin artmış olduğu gözlemlenmiştir. Doğru probiyotik ve prebiyotik kullanımı ile birlikte oluşan tahribat ve geçirgenlik azalarak, aşırı aktif mesane sendromu bulgularında büyük oranda iyileşme görülmüştür.

Siz mikrobiyotanıza iyi bakın, mikrobiyotanız da size iyi baksın.

Kapatmak için ESC Tuşuna Basın